780


ZASTAVTE BÚRANIE 235 ROČNEJ PAMIATKY!

14.07.2015 12:10

 

 

Rozhodnutie o zbúraní starej školy za bývalého starostovania p. Turanského snáď nikoho vo Voderadoch neprekvapilo. O to viac prekvapuje spustenie sanačných prác tejto budovy, nachádzajúcej sa v samom srdci obce, súčasným starostom p. Augustínom. Výmenou starostov sa akoby nič nezmenilo. U pána Augustína by sme však už čakali inú úroveň rozhodovania o veciach verejných, ako tomu bolo iba nedávno, keď sa snáď o všetkom rozhodovalo iba pre peniaze.

Amatérske povedačky o narušenej statike (kde prosím? tá prasklinka od ulice? „sadol“ roh prednej časti, kvôli absencii odvodňovacieho žľabu, inak nič..), použitých hlinených tehlách a o „napadnutom“ dreve krovu v žiadnom prípade neuspejú.

Používať argument o zavlhnutých stenách v dnešnej dobe, keď v tejto oblasti jestvuje veľké množstvo materiálov a technologických postupov, je prinajmenšom veľmi zavádzajúce. Chce sa takýmto tvrdením ktosi zosmiešniť?

Nedá sa opraviť napadnutý krov? Dnes? Každý dedinčan predsa vie, že stačí odstránenie strešných lát a silno napadnutých častí krovu, ostatné drevo naimpregnovať proti škodcom a vec je aj po tejto stránke na dlhé roky vyriešená.

Takéto zbavenie sa budovy, akou je niekdajšia škola vo Voderadoch z 18. storočia, treba považovať za voľné pokračovanie nezmyselného rúcania pamiatok vo Voderadoch z čias socializmu. Oprava by určite niečo stála, no Vážený pán starosta, nikto od Vás nežiada, aby bola komplet zrekonštruovaná počas jediného volebného obdobia. To, čo začnete, môže predsa v budúcnosti dokončiť Váš nasledovník. No treba konať a predovšetkým konať srdcom a nie zbavovať sa zodpovednosti s tým, že „To spustil Turanský, nie ja!"

 

 

 

Budova dvojtriednej ľudovej školy z 18.storočia krátko pred zbúraním.

 

 

 

Z budovy stojacej presne na tomto mieste - v samom srdci Voderád, môže byť o 10 – 15 rokov nádherná pamätná izba, prípadne i nejaké múzeum. Presne to by obec potrebovala, nie priemyselné parky a zástavbu po celom voderadskom chotári. Pozerať iba na to, koľko by „to“ stálo, je krátkozraké a nesprávne. Ak by sa obdobne postupovalo po celom Slovensku, o niekoľko desaťročí by v tomto štáte chýbalo 50% pamiatok.

A kto to dnes rozhodol o zbúraní budovy starej školy? Z obecných internetových stránok vyplýva, že stavebná komisia, počas akejsi „výjazdovej“ obhliadky.. Kto sú jej členovia? Odborníci? Vo Vašej stavebnej komisii, pán starosta, bohužiaľ, nemáte ani len jedného! Kľudne do nej môžete ešte povolať i Jožka Mrkvičku a Stanislava Bolavého, vôbec nič tým nepokazíte. V takomto prípade je nutné zaplatiť si naslovovzatých odborníkov a pamiatkárov, či a ako sa dá spomínaná budova zachrániť, nie rozmýšľať, ako ju čo najrýchlejšie odstrániť.

Vážený pán starosta, Vážené obecné zastupiteľstvo – ľudia si Vás nezvolili na to, aby ste prekážky alibisticky obchádzali, ale aby ste ich prekonávali!

Vedzte, všetci, ktorí v tejto dobe tieto slová čítate, že ani jeden z vás, ani ten najmenší človiečik, ktorý sa iba nedávno naučil čítať, spomínanú budovu neprežije, ak by sa prikročilo čo i len k najzákladnejším opravám. A určite by nikoho a nič neohrozila. Treba  len chcieť a po správne vykonanej rekonštrukcii a budúcej starostlivosti, bude obci slúžiť najmenej ďalších 235 rokov. Ak nie viac.

 

 

 

Rosa Adam
Voderady
9. júl 2015

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

Výzva:
 
Redakcia nezávislých informačných stránok Voderady Info týmto vyzýva občanov Voderád, ktorým nie je takéto barbarstvo zo strany vedenia obce ľahostajné, aby sa vo veci nezmyselnej a neodôvodnenej sanácie tejto zachovanej pamiatky obrátili na starostu obce doc. Ing. Pavla Augustína, CSc. so žiadosťou o jej okamžité zastavenie.  

Tel. kontakt: 033/.........
Email: voderady@voderady.sk
Zároveň žiadame vedenie obce prizvať k budove odborníkov k okamžitému začatiu záchrany tejto pamiatky!

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

Záver:

 

Nepomohli výzvy, nepomohli prosby. Vedenie obce si urobilo po svojom a budovu bývalej ľudovej školy z druhej polovice 18. storočia dalo z centra obce odstrániť. Steny staručkej budovy pohltil nenásytný drvič stavebného odpadu na miestnom zbernom dvore,  drevo z nej ešte postupne dohorieva v kotloch a krboch niekoľkých vyvolených.

Snáď vedenie našej obce čím skôr pochopí, že nie je správne sa starať o dve-tri pamiatky a ostatných, menej významných (?), je treba sa pozbavovať, aby „zbytočne“ nezaťažovali obecný rozpočet. Ako kuriozita na pozadí tejto udalosti dnes vyznieva fakt, že pán starosta P. Augustín ešte začiatkom tohto roku konzultoval búranie, resp. nebúranie tejto pamiatky s naslovovzatým odborníkom, ktorý odporučil túto pamiatku v žiadnom prípade nebúrať, zachovať ju pre ďalšie generácie a čím skôr začať s jej záchranou. Ukrytý za rozhodnutie nekompetentnej obecnej stavebnej komisie vykonal pravý opak.

Prvá škola bola pôvodne jednotriedna, neskôr jej pribudla druhá trieda. Vyučovalo sa v nej od roku 1780 až do roku 1930, potom obyvateľom obce slúžila ako kultúrny dom, obecné kino a nakoniec aj ako pošta. Po presťahovaní pošty do novo postavenej budovy, nechalo vedenie obce, za starostovania M. Turanského, budovu bývalej ľudovej školy chátrať a naplánovalo jej búranie. Podobný osud má odvtedy nachystaný i vedľa stojaca budova štvortriednej školy z roku 1930, ktorú postavil staviteľ Hallzl zo Senca a stolársky podnikateľ Mokrán a spol. Je na Voderadčanoch, či dovolia, aby sa svojvôľa vedenia obce znova zopakovala.

Čo dodať? Kto nemá štipku úcty k vlastnej kultúre a histórii, chýba mu hrdosť ku kultúrnym hodnotám a národné povedomie, sotva dokáže ostatným tvoriť dobrú budúcnosť. Stačí sa pozorne poobzerať okolo seba a dovidieť cez knižku o obci, vydanú pre dekórum vlastnej osoby, fontánku a vynovené chodníky i o niečo ďalej.

 

 

(ra)
Voderady
3. november 2015

 

 

 

 

—————

Späť