780


ODMIETAME VÝSTAVBU STRELECKÉHO CENTRA!

28.07.2014 13:52

 

 

Určite každý z nás dostal do svojej schránky starostov občasník. Pozornému čitateľovi v ňom neuniklo, ako náš starosta sedí nad projektami olympijského centra a plánovaného olympijského streleckého centra. Tu by som chcela poukázať, že pre strach z hlučnosti už viacej obcí a miest Slovenska odmietlo vo svojej blízkosti podobnú výstavbu. Budeme to my, hlúpi Voderadčania, kto bude znášať hluk od strelnice? Vie si to niekto vôbec predstaviť? Ako príklad stačí poľovačka miestnych poľovníkov, keď v zime strieľajú po okolitých poliach. Je to počuť až do dediny. Strelecké centrum pravdepodobne vybudujú niekde pri parku. Možno v areáli bývalej farmy – no určite v blízkosti dediny. Všetci máme právo na pokojný život. Mnohí majú malé deti. Ako sa vyspia, keď sa bude denne ozývať rachot pušiek? Na jednej strane dediny nám dá starosta vybudovať priemyselný park, pre ktorý je u nás nepríjemne zvýšená doprava a hluk a na druhej strelnicu? To kto tu má potom bývať a vychovávať svoje deti? ŽIADNU STRELNICU VO VODERADOCH NECHCEME!!!

 

Dovolím si ešte citát od starostu z jeho občasníka: „Tradične môžem skonštatovať, že toho nebolo málo a som patrične hrdý na to, čo všetko sme dokázali v záujme zlepšenia životných podmienok v našej obci pre našich občanov a zároveň sme zvýšili atraktívnosť a záujem o našu obec“. Vážený pane, pre občanov sa tu robí pravý opak! Dokázali ste dať zastavať pomaly celé okolie obce, ak rátame aj to, čo máte do budúcnosti už teraz naplánované zastavať! Zhoršili sa nám životné podmienky - prašnosť, hlučnosť, ubúdanie okolitých polí - prírody. A atraktívnosť našej obce sa zvýšila snáď iba pre investorov, ktorí poskupovali okolité polia v očakávaní veľkých ziskov!

 

K svojmu emailu pripájam internetové adresy, kde sa strelnice zatvárajú, prípadne sa na ne obyvatelia sťažujú a spisujú petície:

https://bratislava.sme.sk/c/6577758/strelnicu-zavru-do-roka.html

https://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/4442663/levocania-chystaju-peticiu-proti-strelnici.html

https://www.ta3.com/clanok/1001763/strelnica-v-chtelnici-obtazuje-susedov.html

 

 

 

(obyvateľka Voderád)
Voderady
27. júl 2014

 

 

—————

Späť