780  

 

Chotár obce sa rozprestiera na území Trnavskej pahorkatiny, ktorá je súčasťou Podunajskej nížiny. Voderady ležia na širokej nive potoka Gidra. Východne od obce tečie potok Ronava. Povrch katastrálneho územia je rovinatý až mierne zvlnený. Celková výmera obce je 1415 hektárov. Nadmorská výška v strede obce je 130 metrov n. m. a v chotári 128 – 150 metrov n. m. Obec má veľmi priaznivé podmienky pre poľnohospodársku výrobu. Podnebie má charakter mierneho klimatického pásma, ktoré možno charakterizovať ako teplé, suché s miernou zimou.

Voderady majú v súčasnosti 1640 obyvateľov. Existencia obce je prvýkrát historicky doložená v zachovanej listine od kráľa Bela IV z roku 1243, kde sa uvádza pod názvom Wederet. Dominantou obce je kaštieľ s priľahlým anglickým parkom. K pamätihodnostiam patrí barokový kostol z roku 1692.