780Nazačiatku slovo bolo,
neskôr sa na zemi písmo zrodilo.

Zatým bytosť s rýmomom
v srdci slovo stretlo,
i vložilo jej do rúk papier,
nechže ho doň značí mámivo.

Nech píše o radosti a láske,
ale aj o bôli,
kiež duša pookreje;
bytie toľko potom nebolí.

Kráčajte životom a píšte básne,
aby svet vľúdnym bol,
nech dobro v nikom nevyhasne,
verš srdcia rozohrieva navôkol.Viac tu: https://adamrosa.webnode.sk/

 

Nazačiatku slovo bolo,
neskôr sa na zemi písmo zrodilo.

Keď bytosť s rýmomom
v srdci stretlo slovo,
vložilo jej do rúk papier,
nechže ho doň značí vábivo.

Nech píše o radosti a láske,
ale aj o bôli,
kiež duša pookreje;
bytie toľko potom nebolí.

Kráčajte životom a píšte básne,
aby svet vľúdnym bol,
nech dobro v nikom nevyhasne,
verš srdcia rozohrieva navôkol.

 

 

               

                Zdroj: https://adamrosa.webnode.sk