780


LIKVIDÁCIA ČIERNEJ SKLÁDKY V ČASTI HLINÍKY

03.05.2015 13:09

 

 

Staršie ročníky si určite dobre pamätajú, ako táto časť našej obce vyzerala kedysi, ešte pred zavezením komunálnym a stavebným odpadom. Všade, kam sa oko pozrelo, bola žltá ílovitá hlina, ktorá sa v týchto miestach po stáročia ťažila najmä na výrobu tehál. Niekde v miestach, kde sa dnes nachádza Požiarna zbrojnica a oplotenie niekdajšieho Jednotného roľníckeho družstva, sa do výšky týčila takmer kolmá žltastá stena, do ktorej si miestni šarvanci po skončení ťažby hliny vyhrabávali svoje skrýše. Vo výške približne 3-4 metrov hniezdila kolónia krásne sfarbených rybárikov riečnych, ktorí si v tých časoch dokázali nájsť dostatok potravy v neďalekých vodných tokoch. Bolo priam nádherným zážitkom pozorovať ich rýchly let, vyhrabávanie si hniezd do hliny a prinášanie potravy počas kŕmenia mláďat.

 

 

Betónové bloky, panely a komunálny odpad boli zahrnuté separovanou zeminou.

 

 

Vtáčia idylka" skončila za čias „budovania socializmu", a to z rozhodnutia komunistického vedenia obce, na čele s predsedom MNV súdruhom Ladislavom H. (v tomto prípade šlo zo strany tohto vedenia obce o podobne devastačné rozhodnutie, akým bol súhlas so zbúraním lodžie, bašty, kaplnky a ďalších stavebných prvkov v miestnom sentimentálnom parku, atď.), ktoré do tejto lokality povolilo vývoz komunálneho a stavebného odpadu pre obec Voderady, pravdepodobne bez úvah na možnosť budúcich ekologických problémov obce. Po dohode vedenia obce s okresnými komunistickými funkcionármi bol neskôr na voderadskú skládku povolený aj vývoz stavebného odpadu od veľkých stavebných firiem v rámci okresu Trnava. Kapacita skládky sa tým výrazne skrátila a tak bola napokon niekedy v 90. rokoch v tichosti uzavretá a zavezená zeminou.
 

 

 

Betónové bloky, panely a komunálny odpad boli zahrnuté separovanou zeminou.

 

 

Dnes, keď sa vďaka eurofondom táto čierna skládka likviduje, začali sa na našu redakciu niektorí obyvatelia obce obracať v súvislosti s postupom sanačných prác. Na doručených fotografiách je jasne vidieť separovanou zeminou opätovne zavážaný stavebný a komunálny odpad. Čo sa týka veľkého množstva stavebného odpadu, ide síce o inertný odpad, ktorý nepodlieha rozkladu, no ťažko posúdiť, čo sa nachádza hlbšie pod ním, najmä keď vieme, že dno skládky kedysi tvorila žltá hlina, na ktorú bagre počas sanácie vôbec nenarazili. V jednej sťažnosti na postup sanačných prác dokonca autor uvádza, že mu vedúci firmy, poverenej likvidáciou skládky, na otázku ohľadom ich divného postupu pri likvidácii údajne povedal: „To tam všetko môže zostať!".

 

 

Betónové bloky, panely a komunálny odpad boli zahrnuté separovanou zeminou.

 

 

 

            Redakcia

           

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Na uvedený článok sme dostali na náš email dve reakcie. Od zástupcu starostu z voderadského obecného úradu a od Enviromentálneho fondu, ktorý spadá pod Ministerstvo životného prostredia SR. Ich odpovede si môžete prečítať TU a TU. Z oboch je však zrejmé iba ak to, že čo si u nás neustráži sám občan, to nemá.

My môžeme skonštatovať, že sa náš článok neminul účinku, nakoľko stroje na obecnej, takzvanej "čiernej skládke", spustili "spätný chod" a zjednávajú nápravu tam, kde benevolenciou zodpovedných ľudí odpad ponechali.

 

 


 
 

 

 

—————

Späť