Našli praveké a stredoveké osídlenie

06.06.2013 22:23

 

Severozápadne od našej obce bolo počas stavebných prác objavené praveké a stredoveké osídlenie. Archeológovia z Katedry klasickej archeológie FF TU v Trnave odkryli počas  záchranného     archeologické ho výskum u viacero objektov a predmety z rôznych historických období od praveku až po stredovek.

 

Verme, že nálezisku bude venovaná náležitá pozornosť,  pripomínajúca jeho význam.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Pôvodne sme na tomto mieste písali, či by v prípade tohoto pravekého a stredovekého náleziska  mohlo  ísť  o zaniknutú dedinu Hrušov. Tá sa podľa písomných prameňov mala nachádzať niekde medzi Voderadmi a Slovenskou Novou Vsou, rovnako, ako archeologické nálezisko. Po preskúmaní starých máp však môžeme túto našu pôvodnú úvahu vylúčiť. Na um v súvislosti s náleziskom prichádza i zaniknutá dedina Štvrtok, ktorá sa kedysi nachádzala v blízkosti našej obce. Nechajme však už úvahy radšej stranou a vyčkajme na závery našich historikov.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

V súvislosti s objavením archeologického náleziska v polohe "Panské – vonkajšie pozemky II", si dovoľujeme poukázať na fakt, že v tejto lokalite prišlo zo strany investora k realizácii výstavby v rozpore so schváleným územným plánom.

 

 

 

—————

Späť


_________________________________________________________________________________________________________Fotogaléria

/album/praveke-sidlisko-vo-voderadoch/vh0013-jpg/
/album/praveke-sidlisko-vo-voderadoch/vh0014-jpg/
/album/praveke-sidlisko-vo-voderadoch/vh0017-jpg/
/album/praveke-sidlisko-vo-voderadoch/vh0018-jpg/
/album/praveke-sidlisko-vo-voderadoch/vh0019-jpg/
/album/praveke-sidlisko-vo-voderadoch/vh0020-jpg/
/album/praveke-sidlisko-vo-voderadoch/vh0021-jpg/
/album/praveke-sidlisko-vo-voderadoch/vh0022-jpg/
/album/praveke-sidlisko-vo-voderadoch/vh0023-jpg/
/album/praveke-sidlisko-vo-voderadoch/vh0024-jpg/
/album/praveke-sidlisko-vo-voderadoch/vh0025-jpg/
/album/praveke-sidlisko-vo-voderadoch/vh0026-jpg/

—————