780


„Voderadské rieky" Pilava a Ronava

13.01.2023 15:35


„Voderadské rieky" Pilava a Ronava

 

Najstaršie hydronymá z územia západného Slovenska sú písomne doložené v 11. a 12. storočí, predovšetkým v Zoborskej listine z r. 1113 a v zakladacej listine hronskosvätobeňadického opátstva z roku 1075. Staršie záznamy sa nám nezachovali. Veľká časť hydroným doložených v 12. a 14. storočí má slovenský pôvod. Rovnako tak je to aj s názvami riek, ktoré obtekajú obec Voderady, Gidra (pôvodne Pleva, či Pilava) a Ronava.


Ďalej čítajte tu: https://voderady-info.webnode.sk/pilava-a-ronava/„Voderadské“ rieky Pilava (Gidra) a Ronava

„Voderadské“ rieky Pilava (Gidra) a Ronava

 

Najstaršie hydronymá z územia západného Slovenska sú písomne doložené v 11. a 12. storočí, predovšetkým v Zoborskej listine z r. 1113 a v zakladacej listine hronskosvätobeňadického opátstva z roku 1075. Staršie záznamy sa nám nezachovali. Veľká časť hydroným doložených v 12. a 14. storočí má slovenský pôvod. Rovnako tak je to aj s názvami riek, ktoré obtekajú obec Voderady, Gidra (pôvodne Pleva, či Pilava) a Ronava.


Viac tu: https://voderady-info.webnode.sk/pilava-a-ronava/„Voderadské“ rieky Pilava (Gidra) a Ronava

 

Najstaršie hydronymá z územia západného Slovenska sú písomne doložené v 11. a 12. storočí, predovšetkým v Zoborskej listine z r. 1113 a v zakladacej listine hronskosvätobeňadického opátstva z roku 1075. Staršie záznamy sa nám nezachovali. Veľká časť hydroným doložených v 12. a 14. storočí má slovenský pôvod. Rovnako tak je to aj s názvami riek, ktoré obtekajú obec Voderady, Gidra (pôvodne Pleva, či Pilava) a Ronava.Viac tu: https://voderady-info.webnode.sk/pilava-a-ronava/

„Voderadské“ rieky Pilava (Gidra) a Ronava

 

Najstaršie hydronymá z územia západného Slovenska sú písomne doložené v 11. a 12. storočí, predovšetkým v Zoborskej listine z r. 1113 a v zakladacej listine hronskosvätobeňadického opátstva z roku 1075. Staršie záznamy sa nám nezachovali. Veľká časť hydroným doložených v 12. a 14. storočí má slovenský pôvod. Rovnako tak je to aj s názvami riek, ktoré obtekajú obec Voderady, Gidra (pôvodne Pleva, či Pilava) a Ronava.Viac tu: https://voderady-info.webnode.sk/pilava-a-ronava/

„Voderadské“ rieky Pilava (Gidra) a Ronava

 

Najstaršie hydronymá z územia západného Slovenska sú písomne doložené v 11. a 12. storočí, predovšetkým v Zoborskej listine z r. 1113 a v zakladacej listine hronskosvätobeňadického opátstva z roku 1075. Staršie záznamy sa nám nezachovali. Veľká časť hydroným doložených v 12. a 14. storočí má slovenský pôvod. Rovnako tak je to aj s názvami riek, ktoré obtekajú obec Voderady, Gidra (pôvodne Pleva, či Pilava) a Ronava.Viac tu: https://voderady-info.webnode.sk/pilava-a-ronava/

„Voderadské“ rieky Pilava (Gidra) a Ronava

 

Najstaršie hydronymá z územia západného Slovenska sú písomne doložené v 11. a 12. storočí, predovšetkým v Zoborskej listine z r. 1113 a v zakladacej listine hronskosvätobeňadického opátstva z roku 1075. Staršie záznamy sa nám nezachovali. Veľká časť hydroným doložených v 12. a 14. storočí má slovenský pôvod. Rovnako tak je to aj s názvami riek, ktoré obtekajú obec Voderady, Gidra (pôvodne Pleva, či Pilava) a Ronava.Viac tu: https://voderady-info.webnode.sk/pilava-a-ronava/

„Voderadské“ rieky Pilava (Gidra) a Ronava

 

Najstaršie hydronymá z územia západného Slovenska sú písomne doložené v 11. a 12. storočí, predovšetkým v Zoborskej listine z r. 1113 a v zakladacej listine hronskosvätobeňadického opátstva z roku 1075. Staršie záznamy sa nám nezachovali. Veľká časť hydroným doložených v 12. a 14. storočí má slovenský pôvod. Rovnako tak je to aj s názvami riek, ktoré obtekajú obec Voderady, Gidra (pôvodne Pleva, či Pilava) a Ronava.Viac tu: https://voderady-info.webnode.sk/pilava-a-ronava/

 

—————

Späť