Rýchlostná cesta R1 Most pri Bratislave - Vlčkovce

 

Nová rýchlostná cesta R1 z Mostu pri Bratislave do Vlčkoviec by mohla prechádzať v dotyku na katastrálne územie obce Voderady. Výstavbu 40-kilometrového úseku cesty, ktorá by mala v budúcnosti odľahčiť preplnenú diaľnicu D1, plánuje Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Projekt je v súčasnej fáze v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie, viď. dokumenty na stránke (grafické prílohy a text zámeru): https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r1-most-pri-bratislave-vlckovce

 

Keďže jedno z troch navrhovaných dopravných riešení, VARIANT 1 -  zelený (viď. obr.), je trasované v blízkosti zastavaného územia obce Voderady, navyše  bez protihlukových opatrení,  problematika výstavby rýchlostnej cesty R1 sa bytostne dotýka každého občana obce.

 

 

 

 

 

Proces posudzovania nepokračuje z dôvodu zastavenia prípravy výstavby.

           ( Október 2014)