780


Komu sa chystá Keglevičovsko-Zičiovský kaštieľ vo Voderadoch?

14.12.2015 13:49

 

 

Voderadský kaštieľ s priľahlým trojhektárovým parkom je opäť na predaj. A pravdepodobne naposledy, pretože tento krát už nebola stanovená jeho minimálna cena. Pri predošlých pokusoch o jeho odpredaj bola na základe znaleckého posudku určená takmer na 2,5 milióna eur.

Kaštieľ vo Voderadoch si chcel Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pôvodne ponechať pre seba, neskôr ho zaradil do ponuky na odpredaj.

V júni 2011 šiel voderadský kaštieľ spolu s parkom do predaja po prvý krát. Na národnú kultúrnu pamiatku mal predkupné právo štát, ale ten ho, podľa predstaviteľov krajskej samosprávy, nemienil využívať. Kraj, podľa vyjadrenia svojho župana Tibora Mikuša, „prebytočný majetok zatiaľ nikdy nepredal za nižšiu cenu, ako bola cena stanovená znaleckým posudkom."

V roku 2011 aj boli nejakí záujemcovia o kaštieľ, ponúkli však príliš málo peňazí. Jeden zo záujemcov ponúkol len polovicu zo sumy, ktorú stanovil znalec, ďalší záujemca dokonca iba desatinu.

V roku 2012 dostal samosprávny kraj iba jednu ponuku na trojhektárový park pri voderadskom kaštieli. Záujemca však nedodržal podmienky súťaže, pretože park, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, bol na predaj len spolu s kaštieľom. 

Ešte toho istého roku sa začali médiami šíriť správy, že kaštieľ vo Voderadoch by mohli dostať olympionici. Slovenský olympijský výbor (SOV) prejavil svoj záujem bližšie sa zoznámiť s kaštieľom a s parkom vo Voderadoch a začali sa i rokovania s TTSK a obcou Voderady.

Počas návštevy obce, pri príležitosti osláv 770 rokov od prvej písomnej zmienky, vyslovil premiér Róbert Fico svoje želanie, aby sa kaštieľ po svojej rekonštrukcii zmenil na Národné olympijské centrum. Medzi obcou Voderady, TTSK a SOV došlo k viacerým rokovaniam vedúcim k zriadeniu národného olympijského centra (NOC).

V roku 2014 prišlo k vyhláseniam o memorande medzi TTSK, SOV a obcou Voderady a vyhláseniam, aby v budúcom NOC vo Voderadoch, bolo vedľa športovísk na prípravu olympionikov, aj múzeum olympionizmu, prípadne i podmienky pre bývanie starších športovcov. Podľa výstupov zo spoločných rokovaní štát, SOV, obec a TTSK uvažovali o založení spoločného subjektu, ktorý by realizoval výstavbu a následne aj NOC spravoval.

Popri tom bol voderadský kaštieľ aj s parkom znova daný i do zoznamu prebytočného majetku a určený na odpredaj. Dôvod, prečo sa kaštieľ ocitol na zozname majetku na predaj, vysvetlil vtedy predseda TTSK Tibor Mikuš vyhlásením, že rokovania o memorande a príprava materiálu o predaji pre zastupiteľstvo TTSK sa termínovo skrížili a už nepovažuje za nutné vstúpiť do tohto procesu, „lebo historická skúsenosť je, že všetky doterajšie ponuky na kúpu kaštieľa boli neakceptovateľné".

Následne v apríli 2015 TTSK  opäť ponúkol kaštieľ vo Voderadoch na predaj, ako svoj nepotrebný majetok, spolu s dodatkom: Kraj sa bez úspechu pokúša zbaviť kaštieľa vo Voderadoch už približne štyri roky..

Návrh kúpnej ceny bude tento krát predkladať záujemca, vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže minimálnu cenu nestanovuje. “Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá cena za celý objekt, prípadne jednotlivú nehnuteľnosť alebo jej časť, pričom vyhlasovateľ pri posudzovaní predložených návrhov bude prihliadať aj na navrhovaný účel využitia nehnuteľností,” určuje samosprávny kraj v podmienkach súťaže.

Aká zákulisná politická hra sa rozohrala okolo voderadského kaštieľa? Z akého dôvodu boli z parku už dávnejšie vyčlenené jeho časti do súkromných rúk? Nedarovala kaštieľ kedysi obec Voderady Trnavskému samosprávnemu kraju? Z akých dôvodov dnes ten istý Trnavský samosprávny kraj odmieta obci Voderady kaštieľ vrátiť, keď ho k tomu, prostredníctvom svojho starostu, už dávnejšie obec vyzvala?

Je príliš veľa otáznikov, ktoré si pýtajú relevantné odpovede. Čosi sa šepká, ale o niečo múdrejší budeme pravdepodobne až po zverejnení víťaza verejnej obchodnej súťaže, vyhlásenej TTSK.

 

 


(sika)
Voderady
14. december 2015

 

 

—————

Späť