780


 

Vedľa parku bol postavený skleník, ktorý bol zakreslený aj na dobových mapách. Návštevníci parku v ňom mohli obdivovať rôzne teplomilné rastliny.

Zičiovci mali vo „Voderadoch aj povestnú zbierku kamélií, ktorej sa tak ľahko páru nenájde nielen v Uhorsku, lež ani v Európe, ba ani na celom svete. Počíta do 5-6 tisíc pníkov a medzi nimi dakoľko takých, čo nesú 4-5 sto ruží. Poneváč táto kvetina v skleníkoch už v decembri a januári kvitne a čo do podoby, krásou svojou takmer i ružu prevyšuje, býva k zimným plesom veľmi hľadaná a platí sa vo veľkých mestách za jeden jediný kvet (nie pník) jeden, áno i dva zlaté. Rozumie sa, že na mieste je lacnejšia; náš záhradník dá si platiť za jeden kvet 40 kr. a rozpošle jích každú zimu blízo, alebo ďaleko i vyše tisíca.“

Jeden z mladších synov Františka Zičiho študoval v Budapešti právo. „Poneváč je veľmi vľúdny človek a snáď i preto, že má brata ministra, zvolili si ho právnici za predsedu usporadujúceho výboru“ plesu peštianskych právnikov. „Majúc teda spomenutý predseda výboru takýto vzácny tovar v svojom rodisku, nešetril ho, a záhradník musel na jeho rozkaz 80 kvetov k plesovým potrebám do Pešťbudína odoslať.. Tak prispeli Voderady k sláve právnického plesu“. Slovami Andreja Kubinu: „aby ples čo najskvelejšie vypadol, a tak museli k tomu dopomáhať aj Voderady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Čambálová, Daniela a kol. Voderady 12431993. Voderady: Obecný úrad 1993.