780Vandrofka


 

Dúmali zme — aj drímali. —
A akurát ftedi,
ket zme skoro pospali,
padli na nás orechi —
skidlo ích za dva mechi;
bodaj jejích vredi!
 
Vibrali zme sa z dzedzini,
dínom-dánom,
na vandrofku — na skusi,
že vineháme Rakúsi —
aj z orecháma, aj z batohom;
išli zme drat podešvi.
 
Ket zme došli
do Hrnčárovéc,
v Zákrute sa uš nedalo
pri pive hovet. —
Tag zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvi.
 
Ket zme došli do Trnavi,
vadzili sa tam cigáni.
Na Linčanskéj — f tem Brúkline,
čóról Dežo vajdové dzine! —
Tag zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvi.
 
Ket zme došli do Píščán,
dolámal si barlu
pres koleno
jakísik chuligán! —
Tag zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvi.
 
Ket zme plávali pot
Trenčínom ve Váhu,
predbehli zme jakúsik
ribu čákovú! —
Tag zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvi.
 
Ket zme došli do Žilini,
na Bóriku nám
potáhli orech
poondzení kmíni! —
Tag zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvi.

Ket zme došli do Terchovéj,
založili zme si hrubí ohen.
Šeci nám pres neho hnet smíkali
a furt po nékem pízgali! —
Tag zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvi.

Ket zme išli ces Kisuce,
našli zme si dzífki súcé.
Ventilki nám s kolés brali,
abi zme tam uš ostali! —
Tag zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvi.
 
Ket zme došli
hore na Oravu,
poblúdzili zme
aš na horu Babú! —
Tag zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvi.
 
Ket zme išli ces Tatri,
kamzíka zme vihmátli —
jag sa krmí, aj ket hrmí;
vóbec mu to nevadzí! —
Tag zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvi.

Ket zme došli do Popradu,
nevidzeli zme uš ništ ot hladu.
Ve Kvetnice — na járku, nadžgali
zme sa kozacého sira ze smotanku! —
Tag zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvi.
 
Ket zme došli do Košíc:
„Ludze mojo!” —
kričal po nás Ander;
šeckích víchodnáróf stríc. —
Tag zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvi.
 
Ket zme došli do Detvi,
oči sa nám zaplétli —
jag zme chlapóf zbadali,
čo na pupkoch holí len chlp mali! —
Tag zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvi.
 
Ket zme sa plavili na Hrone,
vihli zme sa velikéj pohrome:
najeduvaní rak dokúsal celé
naše kánoje! —
Tag zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvi.
 
Ket zme došli do Levíc,
na jarmeku — nás s pálenku,
pomátalo sedem
bílích jalovíc. —
Tag zme otál odešli, —
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvi.
 
Ket zme došli do Nitri,
nakázali nám
opucuvat Pribinu
ot bíléj sanitri! —
Tag zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvi.

Ket zme došli do reštiki
na Dunaji — na Ufe,
lítali dve rošindolské strigi
na mopede po moste! —
Tag zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvi.
 
Ket zme vešli naostatek
do prostret Bratislavi,
rozboleli nás s téj našéj
vládi hlavi!
Tag zme otál odešli,
dínom-dánom, —
aj z orecháma,
aj z batohom:
na Rakúsi — do botasék; —
račí lepit podešvi!Viac tu: https://adamrosa.webnode.sk/matercina-nasa/vandrofka/

Dúmali zme — aj drímali;
a akurát ftedy,
ket zme skoro pospali,
padli na nás orechy:
skydlo ích za dva mechy;
bodaj jejích vredy!
 
Vybrali zme sa z Vodzerát,
dínom-dánom,
na vandrofku, — na skusy,
že vyneháme Rakúsy; —
aj z orecháma, aj z batohom;
išli zme drat podešvy.
 
Ket zme došli
do Hrnčárovéc
v Zákrute sa uš nedalo
pri pive hovet. —
Tak zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvy.
 
Ket zme došli do Trnavy,
vadzili sa tam cigáni.
Na Linčanskéj, — f tem Brúkline,
čóról Dežo vajdové dzine! —
Tak zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvy.
 
Ket zme došli do Píščán,
dolámal si barlu
pres koleno
jakísik chuligán! —
Tak zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvy.
 
Ket zme plávali pot
Trenčínom ve Váhu,
predbehli zme jakúsik
rybu sum-čákovú! —
Tak zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvy.
 
Ket zme došli do Žiliny,
na Bóriku nám
potáhli orech
mrcha kmíni! —
Tak zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvy.

Ket zme došli do Terchovéj,
založili zme si hrubý ohen.
Šeci nám pres neho hnet smíkali
a furt po nékem pízgali! —
Tak zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvy.

Ket zme išli ces Kisuce,
našli zme si dzífky súcé.
Ventilky nám s kolés brali,
aby zme tam uš ostali! —
Tak zme s nima odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a vespol drali podešvy.
 
Ket zme došli
hore na Oravu,
poblúdzili zme
aš na horu Babú! —
Tak zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvy.
 
Ket zme išli ces Tatry,
kamzíka zme vyhmátli —
jak sa krmí, aj ket hrmí;
vóbec mu to nevadzí! —
Tak zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvy.

Ket zme došli do Popradu,
nevidzeli zme uš ništ ot hladu.
Ve Kvetnice na járku,
zedli zme kozací syr ze smotanku! —
Tak zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvy.
 
Ket zme došli do Košíc:
„Ludze mojo!” —
kričal po nás Ander;
šeckých východnáróf stríc. —
Tak zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvy.
 
Ket zme došli do Detvy,
oči sa nám zaplétli; —
jak zme chlapóf zbadali,
čo na pupku len holí chlp mali! —
Tak zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvy.
 
Ket zme sa plavili na Hrone,
vyhli zme sa velikéj pohrome:
najeduvaný rak dokúsal celé
naše kánoje! —
Tak zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvy.
 
Ket zme došli do Levíc,
na jarmeku — nás s pálenku,
pomátalo sedem
bílých jalovíc. —
Tak zme otál odešli, —
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvy.
 
Ket zme došli do Nitry,
nakázali nám
opucuvat Pribinu
ot bíléj sanitry! —
Tak zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvy.

Ket zme došli do reštiky
na Dunaji, — na Ufe,
lítali dve rošindolské strigy
na mopede po moste! —
Tak zme otál odešli,
dínom-dánom,
aj z orecháma, aj z batohom;
a dál drali podešvy.

Ket zme vešli naostatek
do prostret Bratislavy,
rozboleli nás s téj našéj
vlády hlavy! —
Tak zme otál odešli,
dínom-dánom —
aj z orecháma,
aj z batohom:
na Rakúsy —  do botasék;
račí lepit podešvy!

 

 

Zdroj: https://adamrosa.webnode.sk